Định mức vật liệu xây dựng mới nhất

định mức vật liệu xây dựng

Định mức là một tài liệu quan trọng trong xây dựng công trình. Định mức vật liệu xây dựng là gì? Định mức này dùng để làm gì? Cùng Dapitale tìm hiểu về loại định mức này trong bài dưới đây nhé!

Định mức là gì?

Định mức trong xây dựng là quy định của Bộ xây dựng về hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy móc, phí tư vấn… Định mức trong xây dựng gồm có 2 loại: định mức kinh tế – kỹ thuật và định mức tỷ lệ. 

Trong đó, định mức kinh tế – kỹ thuật là căn cứ lập đơn giá xây dựng công trình. Định mức tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số công việc khác không bao gồm vật liệu như: phí tư vấn đầu tư, các công trình phụ trợ, công tác chuẩn bị công trường, thu nhập chịu thuế tính trước….

Định mức vật liệu xây dựng là gì?

Định mức vật liệu xây dựng (tiếng Anh: Construction material Norm) là định mức kinh tế – kỹ thuật. Định mức này quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (Ví dụ: 1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch…); hoặc một loại cấu kiện, kết cấu xây dựng (vì kèo, kết cấu vì chống lò, móng măng…).

Định mức xây dựng phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế, thi công theo quy định hiện hành. 

Định mức xây dựng mới nhất được Bộ xây dựng công bố tạo quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016.

Về chức năng, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình. 

>> Tải nội dung chi tiết Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Quy định sử dụng định mức kinh tế – kỹ thuật

Việc xây dựng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quản lý xây dựng. Trường hợp các định mức đã công bố mà không phù hợp thì chủ đầu tư cùng với các nhà thầu tư vấn điều chỉnh các định mức này để áp dụng. 

Đối với các công trình sử dụng ngân sách nhà nước, định mức phải được phép chấp thuận của người quyết định đầu tư. 

Yêu cầu của định mức là gì?

Công tác xây dựng và phát triển định mức xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên trong quản lý Nhà nước. Khi công nghệ thay đổi, điều kiện thi công thay đổi thì định mức phải được sửa đổi cho phù hợp.

Muốn đạt được mục tiêu đó, định mức này phải đạt những yêu cầu sau:

  • Có luận cứ khoa học về kinh tế – kỹ thuật, đảm bảo tính đúng đắn 
  • Tình đến thành tựu khoa học kỹ thuật và khả năng thực tế của các tổ chức xây lắp trong điều kiện bình thường.
  • Định mức phải được xác định cho công tác hoặc kết cấu xây lắp tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với thiết kế, thi công.
  • Công tác hoặc kết cấu xây lắp trong hệ thống định mức phải được thống nhất theo yêu cầu kỹ thuật công trình, điều kiện thi công bình thường và biện pháp thi công phổ biến.

Phân biệt định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số 1329/QĐ-BXD) và định mức dự toán xây dựng công trình (định mức 1776)

Trong lâp dự toán công trình xây dựng, nhiều người còn đang phân vân không biết nên áp dụng Quyết định số 1329/QĐ-BXD hay định mức 1776/BXD-VP ngày 6/08/2007 là đúng.

Để trả lời vấn đề này, bạn cần xem lại hướng dẫn sử dụng định mức sử dụng vật liệu tại Quyết định 1329/2016 của Bộ Xây dựng. Theo hướng dẫn này, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

Như vậy, định mức trong QĐ số 1329/QĐ-BXD không phải là c8n cứ để lập dự toán.

Trong khi đó, Định mức dự toán xây dựng công trình qui định tại CV số 1776/BXD-VP quy định tại mục 3 về hướng dẫn áp dụng như sau:

Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tồng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Như vậy, để lập đơn giá xây dựng công trình, phải áp dụng theo công văn 1776/BXD-VP.

>> Tải Định mức dự toán lập đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu được thế nào là định mức vật liệu xây dựng. Để sử dụng đúng mục đích của định mức, bạn nên tham khảo nội dung hướng dẫn cụ thể trong file nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *