Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc là gì, cần lưu ý gì khi sử dụng?

Bạn cần ủy quyền cho đồng nghiệp, cấp dưới xử lý và giải quyết công việc thay mình? Bạn gặp phải nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị giấy tờ pháp lý và viết giấy ủy quyền? Bạn băn khoăn không biết sử dụng giấy ủy quyền thì cần lưu ý những gì? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để khám phá những thông tin hữu ích về lưu ý khi dùng mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc nhé.

ủy quyền công việc

Giấy ủy quyền công việc là gì?

Giấy ủy quyền là gì?

Ủy quyền có vai trò quan trọng trong các hoạt động giao dịch và tố tụng. Ủy quyền được biểu hiện dưới nhiều hình thức như thông qua lời nói, hành vi, văn bản. Tuy nhiên, ủy quyền được xác lập bằng văn bản sẽ đảm bảo đúng quy định pháp luật, thể hiện rõ ràng quyền, nghĩa vụ của các bên và là căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có.

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người đại diện thay mình giải quyết công việc theo đúng các điều mục được quy định. Lập giấy ủy quyền có 2 trường hợp là ủy quyền đơn phương và ủy quyền có sự tham gia của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Các mẫu giấy ủy quyền công việc phải có bố cục rõ ràng, nội dung đầy đủ, chi tiết và logic để đảm bảo tính pháp lý cần thiết. Các mẫu giấy ủy quyền công việc hiện nay chủ yếu gồm có 4 phần chính như sau:

mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Mẫu giấy ủy quyền công việc gồm 4 phần với những thông tin chi tiết, minh bạch và rõ ràng

  • Thông tin bên ủy quyền: Mục này gồm các thông tin cá nhân của người ủy quyền và hình thức liên hệ khi cần thiết.
  • Thông tin bên được ủy quyền: Tương tự mục thông tin người ủy quyền, phần này ghi rõ, chính xác thông tin của người nhận ủy quyền.
  • Nội dung ủy quyền: Nội dung trong giấy ủy quyền cần thể hiện rõ các thông tin như công việc, chức vụ, quyền hạn và thời gian mà bên nhận ủy quyền được phép thực hiện. Với những văn bản giao dịch không cần xác nhận dấu của cơ quan nhà nước thì người ủy quyền có thể nhờ người thứ 3 ký làm chứng.
  • Cam kết: Bên dưới giấy ủy quyền phải có cam kết và ký xác nhận của cả hai bên. Nếu sau này không may xảy ra tranh chấp, tòa án có thể căn cứ vào thông tin kê khai trong mẫu giấy ủy quyền để giải quyết.

Những điều lưu ý khi dùng mẫu giấy ủy quyền

Để đảm bảo giấy ủy quyền có hiệu lực và có tính pháp lý, bạn nên tham khảo kỹ các thông tin cần thiết trước khi viết giấy. Dưới đây là những lưu ý quan trọng bạn nên ghi nhớ.

Giá trị của giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền công việc là văn bản pháp lý thể hiện việc người ủy quyền chỉ định người nhận ủy quyền thực hiện công việc cho mình trong phạm vi quy định. Do đó, khi làm giấy ủy quyền, người ủy quyền cần đảm bảo người được ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho mình thực hiện công việc.

Thời điểm giấy ủy quyền có giá trị pháp lý

Trong ủy quyền dân sự, có 2 trường hợp để xác định giá trị pháp lý của văn bản. Cụ thể:

  • Căn cứ theo thỏa thuận đôi bên: Theo đó thời điểm giấy ủy quyền công việc có giá trị về mặt pháp lý là lúc 2 bên ký xác nhận hoặc tại một thời điểm nào đó mà người ủy quyền và người nhận ủy quyền đã thỏa thuận.
  • Do pháp luật quy định: Tùy từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể mà pháp luật sẽ có những quy định riêng về giá trị pháp lý của giấy ủy quyền.

Giá trị pháp lý của giấy ủy quyền tùy thuộc vào thỏa thuận của đôi bên

Thời hạn của giấy ủy quyền

Bất kỳ văn bản pháp luật nào cũng đều có thời hạn thực hiện. Theo đó, tùy trường hợp mà hời hạn của giấy ủy quyền phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ủy quyền và người nhận ủy quyền hoặc tuân theo quy định pháp luật.

Mong rằng bài viết với những chia sẻ về mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc trên sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích. Để cập nhật thêm những bài viết hữu ích khác, đừng quên theo dõi chúng tôi nhé.

Một số mẫu giấy ủy quyền công việc thông dụng

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay , ngày …… tháng …… năm 20……. ,chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND:  cấp ngày:    nơi cấp:

Quốc tịch:  …………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………….

Số CMND:  cấp ngày:    nơi cấp:

Quốc tịch:…………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
……………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………..

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

Số CMTND: ………….Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………

 Mẫu số 3: Mẫu ủy quyền dành cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………..

2. Người đại diện:……………………………………………………………………………..

3. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

Ủy quyền cho:

– Tên nhân viên: ………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

– Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………………………………

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

…………, ngày ………. tháng ……… năm ………..

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *