Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà đất là giấy tờ quan trọng trong quá trình mua bán nhà đất. Đây là tài liệu thỏa thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng chuyển nhượng phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực. Đồng thời phải được làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trước khi đặt cọc, ký hợp đồng mua nhà đất, bạn nên đọc kỹ các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng. Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất!

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

——————-

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại: ……………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ……………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………….Ngày cấp………………. Nơi cấp………………………………………………………….

Hộ khẩu…………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ………………………………………

CMND số: ……………………………Ngày cấp Nơi cấp …………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………………………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: …………………………………………

CMND số: ………………………….. Ngày cấp………………….. Nơi cấp………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: …………………………………

CMND số: ……………………………………..Ngày cấp……………… Nơi cấp ………………………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

—-

               BÊN A                                                                              BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                 (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2020:

Nếu bạn cần tham khảo thêm thủ tục mua bán nhà đất, có thể tham khảo thêm đầy đủ Tại đây

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất không có sổ đỏ

Mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ là hình thức mua bán không đủ điều kiện pháp lý theo quy định. Nhưng đây chính là trường hợp rất nhiều người gặp phải. Trong trường hợp bắt buộc bạn phải mua đất/ nhà thì chỉ có thể tiến hành làm hợp đồng nhà đất viết tay.

Hơn nữa, theo quy định tại Điều 40, Điều 41 và Điều 42 Luật công chứng 2014 quy định thì sẽ không công nhận việc công chứng hợp đồng mua bán không sổ đỏ. Bởi lẽ quy định hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

“1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

c) Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”

Vì vậy, nếu trước khi mua đất/ nhà, bạn nên yêu cầu chủ nhà cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới tiến hành đặt cọc nhé!

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *