Diện tích tối thiểu đất ở được tách thửa tại Bình Thuận là bao nhiêu?

So với quy định trước đây, diện tích tối thiểu các thửa đất được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hầu như thay đổi, có một số điều chỉnh về chiều rộng mặt tiếp giáp đường hiện hữu của thửa đất mới hình thành. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định về quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định này thay thế cho quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất tại Bình Thuận ban hành từ cuối tháng 12/2018. 

Theo quy định mới, tại khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu các thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa là 60m2. Trong đó, chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông hiện hữu tối thiểu là 4m và chiều dài tối thiểu 8m.

Tại khu vực đô thị, diện tích tối thiểu các thửa đất ở hình thành từ việc tách thửa là 40m2. Trong đó, chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông hiện hữu là 4m và chiều dài tối thiểu 5m. 

Diện tích tối thiểu đất ở được tách thửa tại Bình Thuận là bao nhiêu?
Đất ở thuộc khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có diện tích tối thiểu tách thửa là 40m2. 

Đối với đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) tại nông thôn, diện tích tối thiểu các thửa đất hình thành từ việc tách thửa là 100m2 và chiều rộng tối thiểu 5m, chiều dài tối thiểu 10m. 

Tại đô thị, diện tích tối thiểu các thửa đất phi nông nghiệp được hình thành từ việc tách thửa là 60m2 và chiều rộng tối thiểu 4m, chiều dài tối thiểu 5m. 

Đối với đất nông nghiệp, UBND tỉnh Bình Thuận chia làm 2 trường hợp, đó là đất nằm ngoài khu dân cư và đất nằm xen kẽ trong khu dân cư. 

Đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 1.000m2. Quy định này áp dụng tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý). 

Còn tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các xã thuộc huyện Phú Quý thì diện tích tối thiểu đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư được tách thửa là 500m2. 

Với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao (nông nghiệp) tách ra thửa riêng không gắn với đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa là 400m2. Quy định này áp dụng cho các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố. 

Còn tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố, diện tích đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư được tách thửa là 300m2. 

Để hợp thửa đất, người sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện là các thửa đất có cùng mục đích sử dụng theo giấy chứng nhận đã cấp và phải liền kề nhau. 

Riêng các thửa đất ở có vườn, ao được hợp với thửa đất ở; thửa đất ở (hoặc thửa đất ở có vườn, ao) được hợp với diện tích đất vườn, ao (không có đất ở) của thửa đất ở có vườn, ao liền kề. 

So với quy định trước đây, diện tích tối thiểu các thửa đất được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hầu như thay đổi, có một số điều chỉnh về chiều rộng mặt tiếp giáp đường hiện hữu của thửa đất mới hình thành. 

Quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại tỉnh Bình Thuận nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2021.

Dừng giao dịch chuyển nhượng 3 dự án bất động sản tại Bình Thuận

Dừng giao dịch chuyển nhượng 3 dự án bất động sản tại Bình Thuận

Theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận đã cập nhật thông tin tạm dừng giao dịch đối với 4 doanh nghiệp tại 3 dự án bất động sản. 

Quang Đăng 

Nguồn: Diện tích tối thiểu đất ở được tách thửa tại Bình Thuận là bao nhiêu?

vietnamnet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *