Chuyên mục: Kiến thức

nghị định là gì

Nghị định là gì? Phân biệt Luật – Nghị định- Nghị quyết – Thông tư

Các vấn để thủ tục pháp lý đất luôn phải tuân thủ đúng với điều lệ ban hành bởi chính phủ thông qua văn bản quy phạm pháp luật – Nghị định. Vậy nghị định là gì? Nghị định do ai ban hành, nó có chức năng gì? Cùng Dapitale tìm hiểu khái niệm này ….  Read More

0 commentsKiến thức